สำนักงานใหญ่อาเซียน

สำนักงานใหญ่ของอาเซียน

 

 

 

สำนักงานใหญ่ของอาเซียนตั้งอยู่ที่ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

 

 

 

เลขาธิการอาเซียน


ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

 

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ดำรงตำแหน่ง "เลขาธิการอาเซียน" ซึ่งมีวาระ 5 ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2551 โดยจะนั่งทำงานที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย นับเป็นคนไทยคนที่สองที่ได้ดำรงตำแหน่งนี้ โดยคนไทยคนแรกคือ แผน วรรณเมธี ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2532-2536